Een visie op vooruitgang

Een visie op vooruitgang

Het voorjaarswerk wordt overal afgerond. Dit jaar enkele weken later dan afgelopen jaar, maar het is toch maar weer mooi gelukt. Tijdens dit drukke voorjaar zijn verschillende cruciale veranderingen de revue gepasseerd, die vanaf 2019 worden ingevoerd. Neem nou het verbod op de Neonicotinoïden of het nieuwe fabrieksquotum van Friesland Campina. Nu komt de tijd dat ondernemers zich beginnen af te vragen wat deze veranderingen teweegbrengen in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Als ondernemer wil je graag een visie hebben waar je op je bedrijf naartoe kan werken. Een visie wat de drijfveer is om dagelijks 100% te presteren in een werkweek van 80 uur of meer. Een visie die voor een jonge ondernemer bepalend kan zijn voor de rest van het leven. Gaan we verder in de sporen van onze voorgangers of kies je voor een eigen weg en gaat het roer om binnen het bedrijf.

De steeds sneller veranderende regelgeving en politieke besluiten op basis van emotie, ondersteunen het vormen van een langetermijnvisie onvoldoende en laat het aantal bedrijfsopvolgers drastisch dalen. Terwijl het vormen van een visie, juist nu, harder nodig is dan ooit te voren. De bedrijfsopvolgers die in staat zijn deze visie voor zichzelf en hun bedrijf te vormen, om de stip aan de horizon te bereiken, zullen in de toekomst, de grootste vooruitgang gaan boeken.

Maarten van Cruchten