Het Provinciaal Bestuur (PB) wordt gevormd door de vertegenwoordigers van alle AJK afdelingen en het Dagelijks Bestuur (DB), en is daarmee het hoogste orgaan van de vereniging. Zij wordt ondersteund door onze regiocoördinator, Guido Brouwers. Ongeveer vijf keer per jaar komt het Provinciaal Bestuur bijeen en is hiermee een belangrijke schakel tussen het lokale AJK en het NAJK.

Het LAJK organiseert provinciaal een aantal activiteiten of bijeenkomsten voor alle leden. Agrarische ontwikkelingen in de provincie Limburg en actuele of specifieke sectorale zaken komen hier aan bod. Ook worden jaarthema’s en discussies rondom actuele vraagstukken provinciaal opgepakt. Besluitvorming over zowel provinciale als landelijke vraagstukken en standpunten worden door het Dagelijks Bestuur voorgelegd aan het Provinciaal Bestuur. Daarnaast worden excursies georganiseerd naar organisaties die van belang zijn voor belangenbehartiging door jonge agrariërs.

Bepaalde activiteiten / cursussen worden provinciaal georganiseerd vanwege de verschillende interesses binnen de doelgroep.