Wie zijn wij

Het Dagelijks Bestuur (DB) bepaalt samen met de afdelingsbestuur/provinciaal bestuur (PB) de koers van het LAJK.

In haar dagelijkse uitvoering wordt het DB ondersteund door een regiocoördinator (Guido). Het DB vergadert een keer per maand en bereid ook de provinciale bestuursvergadering voor.

Behalve het bedenken en organiseren van de provinciale activiteiten draagt het DB er zorg voor dat provinciale standpunten worden meegenomen bij de landelijke besluitvorming door het NAJK die deze verdedigd in de landelijke en Europese politiek.

Ook het onderhouden van contacten met andere (maatschappelijke) organisatie, middels afvaardigingen, zijn voor belangenbehartiging van groot belang. De afvaardiging naar het NAJK bestuur en het LLTB bestuur / ledenraad zijn hier belangrijke voorbeelden van.

Vlnr: Guido, Willem, Maarten, Sanne, Manon, Mayco en Patrick

Willem Voncken

Voorzitter

T: 06-21479411
Stuur een e-mail
Woonplaats: Eys

Maarten van Cruchten

Vicevoorzitter

T: 06-55754933
Stuur een e-mail
Woonplaats: Vlodrop

Mayco ten Kate

Penningmeester

T: 06-52718962
Stuur een e-mail
Woonplaats: Nederweert

Patrick Classens

Algemeen bestuurslid

T: 06-14832322
stuur een e-mail
Woonplaats: Veulen

Sanne Janssen

Algemeen bestuurslid

T: 06-29744252
Stuur een e-mail
Woonplaats: Einighausen

Anke Custers

Algemeen bestuurslid

T: 06-55685040
Stuur een e-mail
Woonplaats: Hulsberg