Wie zijn wij

Het Dagelijks Bestuur (DB) bepaalt samen met de afdelingsbestuur/provinciaal bestuur (PB) de koers van het LAJK.

In haar dagelijkse uitvoering wordt het DB ondersteund door een regiocoördinator (Guido).

Het DB vergadert een keer per maand en bereid ook de provinciale bestuursvergadering voor.

Behalve het bedenken en organiseren van de provinciale activiteiten draagt het DB er zorg voor dat provinciale belangen worden behartigd en dat landelijke besluitvorming, via het NAJK die de belangen verdedigd in de landelijke en Europese politiek.

Ook het onderhouden van contacten met andere (maatschappelijke) organisatie, middels afvaardigingen, zijn voor belangenbehartiging van groot belang. De afvaardiging naar het NAJK bestuur en het LLTB bestuur / ledenraad zijn hier belangrijke voorbeelden van.

Mayco ten Kate

Voorzitter

T: 06-52718962
Stuur een e-mail
Woonplaats: Nederweert

Carmen Eggen

Algemeen bestuurslid

T: 06-25131939
Stuur een e-mail
Woonplaats: Windraak

Patrick Classens

Vice-Voorzitter

T: 06-14832322
stuur een e-mail
Woonplaats: Veulen

Judith Verhoijsen

Algemeen bestuurslid

T: 06-31193326
Stuur een e-mail
Woonplaats: Beringe

Anke Custers

Algemeen bestuurslid & Penningmeester

T: 06-55685040
Stuur een e-mail
Woonplaats: Hulsberg