LAJK en Arvalis zetten samenwerking voort!

John Cauberg (Manager van Arvalis) en Manon Pinkers (Dagelijks Bestuurder LAJK) tekenden op 8 juli jl. een vernieuwde partnerschapsovereenkomst. “Al jaren is er een prettige samenwerking tussen beide organisaties. Deze samenwerking willen we graag voortzetten” aldus Manon Pinkers.

John Caubergh: “We hechten waarde aan een duurzame samenwerking met het LAJK. De agrarische jongeren zijn belangrijk voor de toekomst van Limburg, maar ook voor die van Arvalis.”

Arvalis verzorgde voor het LAJK afgelopen winter onder andere een cursus Bewust Op weg Naar Overmame, die gericht is op jongeren die aan het begin van een bedrijfsovernametraject staan. Ook leverden adviseurs van Arvalis in het afgelopen seizoen deskundige input tijdens een LAJK discussieavond. Deze kennisoverdracht komt de kwaliteit van des betreffende LAJK bijeenkomsten ten goede.

Ook in het komende seizoen staan er avonden op de planning waarbij Arvalis een bijdrage kan leven door specifieke kennis op een laagdrempelige manier te delen met de LAJK leden.