LAJK Seizoen 2016-2017 toekomstgericht van start!

Leden, bestuursleden, sponsoren en statenleden: Ze waren allemaal goed vertegenwoordigd op de LAJK Startavond in Villa Flora te Venlo. De toekomst stond centraal. In begrijpelijke taal vertelde Bart Kuijpers over de manier waarop Bright Labs werkt en een belangrijke bijdrage kan leveren in de agro – en food keten. Vanuit de analytische chemie worden allerlei vraagstukken onderzocht en met een uiterste nauwkeurigheid worden producten geanalyseerd. Opdrachten komen vanuit diverse agrarische takken, van de voederindustrie tot de tuinbouw.
Harm Waterborg vertelde over de ontwikkelingen binnen Greenport Venlo en Villa Flora. Het gebouw is momenteel nog voor een groot gedeelte leeg maar binnen 5 á 10 jaar zal het een belangrijke rol spelen in agro – en food keten en een verbindende rol spelen tussen primaire producenten en tal van aanverwante bedrijven die zich in Villa Flora gevestigd hebben en nog gaan vestigen. Dit zal ten goede komen aan de werkgelegenheid en zal de regio nog meer op de kaart gaan zetten.
Na een kopje koffie of thee en een lekker stuk Limburgse vlaai ging het programma verder. Het nieuwe promotiefilmpje van het LAJK werd vertoond. Vicevoorzitter Ilse Verhoijsen keek in haar welkomstwoord kort terug op seizoen 2015-2016 waarna ze de plannen voor dit nieuwe seizoen toelichtte.
Vervolgens was het woord aan gastspreker, trendwatcher en filosoof, Ruud Veltenaar. Door een verbinding te leggen tussen nieuwe technologieën, ervaringen en onderzoeken nam hij ons mee in de toekomst. De ontwikkelingen gaan snel. De belangen verschuiven. De manier waarop ondernemers hun voldoening zoeken ook. Van een ‘verdienmodel’ naar toegevoegde waarde zoeken niet alleen op financieel vlak, maar vooral ook op ecologisch en sociaal gebied. Ruud schetste een ‘ideale’ wereld maar benadrukte ook de belemmeringen die er zijn en nog gaan komen. Zo sprak hij over zelfrijdende auto’s, de naderende klimaatcrisis, genetische paspoorten, gezonde voeding, gratis academisch onderwijs, een basis inkomen en tal van andere thema’s. Het lijkt iets voor de verre toekomst, maar onderbouwde argumenten helpen om oogkleppen af te doen. Een aantal ideeën blijven voorlopig nog ideeën, anderen zullen we écht in ons dagelijks leven gaan verwelkomen. Al lijkt het soms wel erg snel te gaan… De toekomst is dichtbij!
dsc_0411

dsc_0414

dsc_0418

dsc_0422

dsc_0425

dsc_0428