Meerderheid leden tevreden over AJK!

Colette voerde in de maanden april en mei een enquête uit onder de leden van het LAJK. In dit artikel zijn haar bevindingen te lezen!

Enkele weken geleden is door velen van jullie de enquête ingevuld. Met maar liefst 115 respons, heb ik aardig wat informatie over de leden kunnen verzamelen. In verhouding klopte het aantal enquêtes wat we terug hebben gekregen met de verschillende regio’s. Bij grotere AJK’s hebben we meer enquêtes ontvangen en bij kleinere AJK’s minder.

De enquête is door tamelijk veel vrouwen ingevuld (25%). Opvallend was dat veel van de ingevulde enquêtes door hoger opgeleiden is gedaan (havo of hoger, maar liefst 57%). Daarnaast kwam duidelijk naar voren dat de meeste lid zijn geworden via iemand anders die lid is. Van deze leden gaf 74% aan een bedrijf te hebben, een bedrijf over te willen nemen of misschien een bedrijf over te willen nemen. Veel ondernemers onder de leden dus!

De meeste leden zijn actief in de melkveehouderij of akkerbouw, maar ook enkele kleinere sectoren als toerisme en schapenhouderij werden genoemd.

De meeste (53%) bezoeken 4 keer of vaker een (L)AJK activiteit (per jaar). Toch gaf 7% aan dat er onvoldoende activiteiten georganiseerd worden, of dat ze niet alleen willen gaan. Er bleek geen voorkeur van dag te zitten waarop de activiteiten georganiseerd dienen te worden. Wel werd een enkele keer aangegeven dat de activiteiten na 20.00u de voorkeur hebben i.v.m. melken.

Bij de activiteiten gaf men aan het meeste interesse te hebben in excursies naar agrarische bedrijven, dit werd gevolgd door sectorspecifieke activiteiten en activiteiten over ondernemerschap. Daarnaast werden er ideeën aangedragen, deze zijn overhandigd aan de verschillende AJK besturen.

De nieuwsbrief blijkt nog veelgelezen te zijn, 63% leest hem altijd en 30% soms. Ondanks dat is het (L)AJK toch een jongerenorganisatie, onder dat motto moet er denk ik ook gekeken worden naar vernieuwingen. Zoals een nieuwbrief via de mail, of een (nog te ontwikkelen) app. Waar iedereen wat meer interactief op de hoogte wordt gehouden en waarbij je via een app bijvoorbeeld makkelijk kan zien welke AJK’s wat organiseren die week.

Dan tot slot de eindbeoordeling. Allereerst de AJK’s, hier gaf 89% aan tevreden of zeer tevreden te zijn, 9% neutraal en 2% ontevreden. Qua verbeterpunten werd vooral getipt om meer activiteiten te organiseren, alle tips zijn ook doorgespeeld naar de AJK besturen.

Het LAJK scoorde voor 77% tevreden of zeer tevreden, 20% neutraal en 3% ontevreden. Als verbeterpunten werd hier vooral gezegd het contact met de leden, communicatie kan beter en de samenwerking met AJK’s (op het gebied van activiteiten organiseren). Daarnaast werd gecomplimenteerd met het niveau waarmee ze bezig zijn, dat ze zich blijven inzetten voor de Limburgse Jongeren en blijven lobbyen bij de politiek.

Kortom we hebben een mooi inzicht gekregen over wie de (L)AJK leden nu zijn. Onder de ingevulde enquêtes zouden we een staatslot verloten, deze is gegaan naar René Sauren! Laten we hopen dat hij hiermee miljoenen gaat winnen!

Iedereen bedankt voor de leuke respons, tips en opmerkingen. Ik heb een leerzame stage gehad en hopelijk kan het (L)AJK verder met deze resultaten!

 

Groetjes!

Colette