Voor mij een eitje! Met liefde van onze pluimveehouders!

De sector
De pluimveehouderijsector is een belangrijke economische sector. Het is een heel samenhangende keten met Fokbedrijven, broederijen, opfokbedrijven, vermeerderingsbedrijven, leghennenbedrijven of vleeskuikenhouders waar de kuikens opgroeien tot slachtrijpe dieren.
Daarnaast zijn er nog de eierverzamelaars, eierveilingen, groothandelaren en pakstations die zorgen voor het verpakken en de distributie van de eieren. Bij de vleesproductie zijn er nog slachterijen waar de dieren geslacht worden en groothandelaren die zorgen voor de distributie van het vlees.
Kippen vertegenwoordigen de grootste groep binnen het pluimvee. Deze leveren vlees en eieren. Ook kalkoenen, ganzen, eenden, parelhoenders en struisvogels worden gehouden voor het vlees en/of hun eieren.
Van oudsher zijn de meeste pluimveehouderijen te vinden op zandgronden in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel.

Strenge controle van hygiëne
Voor het houden van kippen en het verhandelen van eieren gelden strenge regels. Zo worden er eisen gesteld aan het voer, de inrichting van de stallen, de hygiëne en het management op de bedrijven. Eieren die aan alle kwaliteitseisen voldoen, zijn herkenbaar aan het IKB-keurmerk.
De letters IKB staan voor Integrale Keten Beheersing. Dit betekent dat de route die het ei aflegt van kip tot klant, aan strenge hygiënische eisen voldoet. Hier wordt nauwkeurig op toegezien.

Enkele weetjes over de pluimveehouderij hebben we voor u op een r-eitje gezet:

Wist je dat…
• Het de vraag blijft of de kip of het ei eerst was.
• We allemaal op zoek zijn naar de kip met het gouden ei.
• Kippenvlees wereldwijd de meest gegeten vleessoort is.
• Kip, kalkoen, eend en ander gevogelte ook wel witvlees genoemd wordt.
• Witvlees zeer belangrijke voedingsstoffen levert zoals eiwit.
• Kip in vergelijking met andere vleessoorten meestal minder ongezond, verzadigd vet bevat.
• Bijna alle eieren die we eten van kippen afkomstig zijn.
• De kleur van de oorlel bepaald welke kleur eieren de kip legt.
• Er in Nederland in 1 jaar ruim 10 miljard eieren per jaar door kippen gelegd worden.
• We gemiddeld zo’n 195 eieren per persoon per jaar eten. Waarvan driekwart hele eieren.
De rest zit verwerkt in vele andere producten zoals koekjes, mayonaise, eiersalade, pasta’s, advocaat, enz..
• De ei-code geeft informatie over de herkomst van het ei.
Aan het eerste cijfer van de stempel op het ei kun je zien hoe de kippen gehouden zijn.
0 = biologisch ei – 1 = vrije uitloop ei – 2 = scharrel ei – 3 = kooi ei
De letters in de ei-code het land van herkomst weergeven en de laatste cijfers het bedrijf weergeven waar de eieren geproduceerd zijn.

Interessante links voor meer info:
www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/eieren
www.eiloveyou.nl
http://kipkiplekker.nl/
http://mmmeggies.nl/