Rijdende rechter

Nee dit is geen column over de rijdende rechter met de charmante snor en het hoedje, was het maar zo. Nee, ik wil het hebben over de andere soort rijdende rechter. Zij die s’ nachts rondrijden met camera’s, stallen openbreken en dan gaan filmen hoe het eraan toegaat in de stal.

Zoals iedereen vast gelezen heeft, is de motie tegen het bedreigen van boeren aangenomen.

Ik vind het dan ook heel bijzonder dat er dan toch 3 partijen zijn die hier tegen gestemd hebben. Blijkbaar vinden de SP, GroenLinks en de Partij Voor De Dieren dat boeren bedreigd mogen worden. En met inbreken in de stallen hebben zij dan ook geen problemen. Als de motie over het bedreigen van joden of homo’s gegaan zou zijn en deze partijen hier tegen zouden stemmen, dan was Nederland te klein geweest.

Hoe kun je jezelf als politieke partij nog serieus nemen? Als partij zeg je dus dat het goed is om een bepaalde bevolkingsgroep te gaan bedreigen en bij hen thuis in te breken. Als ik een homo zou bedreigen omdat ik daar morele bezwaren tegen heb. Dan wordt ik opgepakt door de politie en mag ik me verantwoorden voor de rechter.  Maar als ik een boer bedreig en inbreek bij hem thuis omdat ik morele bezwaren heb tegen het houden van dieren, dan mag dat blijkbaar en vinden een aantal partijen dat juist goed.

Misstanden in de veehouderij moeten aangepakt worden, daar is iedereen het over eens.

Het is de taak van de NVWA om deze misstanden te beoordelen en verdere acties hier op uit te gaan voeren. Clubs als Animal Rights vinden de wet schijnbaar ondergeschikt aan de morele plicht om beelden te maken in stallen om zo de maatschappij te laten zien wat er gebeurt. Een kans om als boer uit te leggen wat er te zien is krijg je niet. In Nederland gaan we niet voor eigen rechter spelen, hiervoor hebben we rechters die deze taak vervullen en de wetten en regels kennen om te beoordelen wat goed en fout is.

Mayco Ten Kate