Uitdaging

LAJK Voorzitter Willem, is een van de columnisten van onafhankelijk landbouwvakblad Stal & Akker.

Het is nieuw voor mij: Het voorzitterschap bij het LAJK. Het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt. Ik ben ruim een jaar bestuurslid bij AJK Zuid-Limburg. Een enthousiaste club van jongeren met hart voor de agrarische sector. Het enthousiasme besmet elkaar. Samen zorgen we voor een mooi vol programma en proberen we het AJK Zuid-Limburg iets te bieden: voor alle leden iets.

In januari kwam de vraag na afloop van een provinciale LAJK vergadering: Of het niks voor mij is, het voorzitterschap. Daar moest ik even over nadenken. En nu; een paar goede gesprekken en enkele vergaderingen later is het zover. Ik ben de uitdaging aan gegaan. Binnen het LAJK zit het wel goed met het enthousiasme, de passie voor de agrarische sector en de wil om te blijven ontwikkelen. Maar wat ik echt mooi zou vinden is als we met zijn allen deze passie nog meer kunnen uitdragen zodat ook de ‘gewone’ burger durft uit te spreken dat hij trots is op de Nederlandse land- en tuinbouw. Dat men er even bij stil wil staan wat voor een luxe het is dat er gewoon elke dag kwalitatief hoogwaardig en gezond voedsel verkrijgbaar is. Hierin ligt een grote uitdaging!

Ik denk dat we hier in Limburg een grote rol in kunnen spelen. Ook al worden we in Limburg vaak gezien als kleine spelers en natuurbeheerders hierdoor wordt wel vergeten dat we het oudste landbouwgebied van Nederland zijn. Sommige gronden worden al meer dan 7000 jaar bewerkt.

Vele organisaties praten constant over een gezonde verhouding tussen landbouw en natuurbeheer, maar vergeten dat wij, als agrarische sector, de grootste natuurbeheerders van allemaal zijn. We zullen ons inderdaad moeten aanpassen aan mens en milieu. Helaas zijn wij als landbouw op dit moment de enige die zich hier aan aanpast.

Als jonge landbouwbouwers kunnen we met z’n allen naar buiten dragen waar we voor staan en wat we doen. We zijn zeer vooruitstrevend en willen voortdurend ontwikkelen. Kennis delen staat hierin voorop. Als het gaat om krachten bundelen kunnen we binnen de agrarische sector samen veel bereiken. Het LAJK wil hierin een grote rol spelen door jonge agrariërs te ondersteunen op de plekkenwaar het nodig is. Het streven is dat we uiteindelijk van Zuid tot Noord Limburg goede en toekomstgerichte bedrijven hebben zodat de sector overeind blijft.

Ik hoop dat de maatschappij ons als jonge agrariërs de ruimte zal geven om te innoveren en ontwikkelen.

Willem Voncken

Voorzitter Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt