Vergrijzing

Hoeveel boeren zijn er nog over dertig jaar? Het lijkt van buitenaf misschien alsof er niks aan de hand is, maar binnen de sector kampen we met serieuze problemen. Zijn er nog wel genoeg opvolgers de komende jaren? Er zijn steeds meer agrariërs zonder opvolger, bedrijven waar na twee, drie of meer generaties het doek valt. “Daar liggen kansen” zegt de ene agrariër, waar de ander er een bedreiging in ziet. Ik zie het als een enorme bedreiging, niet alleen voor de sector maar voor de gehele samenleving. Hoe ziet het landschap eruit als het aantal boeren nog een keer halveert? Hoe groot worden de overblijvers? En heeft wel iedereen de ambitie om te blijven groeien? Zijn we nog boeren of worden we allemaal manager van een agrarische onderneming? Dit zijn vragen waar we de komende jaren mee te maken krijgen.
Een ding is zeker: Er staat ons nog genoeg te wachten. Hoe negatief sommige mensen over ons praten en hoeveel regels we er ook bij krijgen, we moeten positief blijven en trots zijn op wat we doen. We kunnen er met de hele sector voor zorgen dat niet alleen het buitenland tegen ons op kijkt, maar ook onze eigen samenleving. Onze eigen buren moeten weer blij worden van een boer in hun dorp.
Dit krijgen we alleen voor elkaar als we ons alleen maar positief uiten. Hoe slecht het nieuws ook is: Laat zien dat je blij bent met je beroep en dat niks of niemand je passie voor de agrarische sector in de weg staat! Door er met z’n allen voor te zorgen dat de sector weer cool wordt, creëren we goodwill in onze omgeving en wordt de sector weer aantrekkelijk voor nieuwe aanwas; werknemers en bedrijfsopvolgers. Als we er ervoor zorgen dat iedereen weer respect krijgt voor de boer, zoals dit in vele andere landen het geval is, dan wordt het ook voor de sector zelf nog leuker en komen we uit de sleur waar we nu in verkeren.

Willem Voncken
Voorzitter LAJK