Toekomstgericht kijken en denken!

Toekomstgericht kijken en denken

Corona, we hebben er de mond van vol. Het houdt al geruime tijd de gehele wereld in zijn greep. We zijn er met zijn allen nog lang niet vanaf. Ook als LAJK kunnen de geplande bijeenkomsten helaas niet doorgaan. Ondanks dat zitten we niet stil en proberen we ons zo goed mogelijk in te zetten voor onze agrarische sector.
De meeste mensen krijgen handigheid in het digitaal vergaderen en thuis werken wordt in de regel veel gedaan, schoolgaande kinderen volgen lessen van achter hun computer en het gezellig opstap gaan zit er niet meer in. Toch proberen we er een positieve draai aan te geven en zo goed mogelijk alle belangrijke zaken op te pakken.
Gedurende de afgelopen maanden heeft het LAJK zich bezig gehouden met bijvoorbeeld het promoten van korte keten initiatieven, hebben we een nieuwe voorzitter gekozen, zijn we druk bezig geweest met de ontwikkelingen rondom het stikstofdossier, de terugkomdag van de ambtenarenstage is gepland (uiteraard onder voorbehoud van corona) en zijn er twee toppers toegetreden tot ons dagelijks bestuur. Ontwikkelingen waar wij hartstikke blij mee zijn. Het promotiefilmpje ten aanzien van het korte keten concept was een razend succes op onze sociale media, dit laat maar weer zien hoe graag we als Limburgers lokaal kopen. Dit is een positieve ontwikkeling waar we als sector trots op mogen zijn.
Als bestuur hebben we een aantal thema’s gedefinieerd waar wij ons de komende tijd voor willen inzetten zijn. Een korte beschrijving hiervan zal jullie een korte doorkijk geven op de komende tijd.
“Wat de boer niet kent”: Vakinhoudelijke en politieke ontwikkelingen voor de toekomst, hierbij denken wij in de breedste zin van het woord aan de toekomst van de jonge boeren, onze leden en het enthousiasme waarmee zij ondernemen en een visie voor de toekomst hebben. “Proef het verschil”: De maatschappelijke kracht van de regio, waarbij het beleven en ervaren centraal staat. Ook communicatie en verbindingen leggen tussen boer en burger worden essentieel met het oog op de toekomst. “Een leven lang leren”: voor onze leden heeft als doel dat zij zich kunnen ontwikkelingen en ontplooien en dat we daar ons steentje aan kunnen bijdragen op welke manier dat dat gevraagd wordt. Zo zullen we via digitale vergaderingen en bijeenkomsten de contacten zo goed mogelijk onderhouden. “Samen sterker”: staan om zo het saamhorigheidsgevoel te versterken. Hiervoor willen wij ons graag hard maken in deze gekke tijd van onzekerheid.
Kortom: Genoeg aspecten waar we met z’n allen de schouders onder gaan zetten. Laten we met zijn alle gezond blijven en uitkijken naar betere tijden!

Anke Custers
Dagelijks bestuurder LAJK