Boer zoekt toekomst!

Woensdag 13 januari 2021 publiceerde het CBS de nieuwe cijfers over bedrijfsopvolging in de agrarische sector. Er is gekeken naar het aantal landbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Dit zijn juist de bedrijven waar op korte termijn een opvolging zou plaatsvinden.

Als het gemiddeld van Nederland met 59% bedrijven zonder opvolger al slecht is, dan kunnen we de situatie in Limburg heel zorgwekkend noemen.

Een beeld dat wij al hadden werd nogmaals bevestigd, en de trend blijft maar doorgaan. Terwijl in Nederland gemiddeld 59% van de boeren geen opvolger heeft, is het in Limburg nog triester gesteld. Slechts 34% van de landbouwbedrijven in Limburg heeft een opvolger. Dat betekent dus dat 66% geen opvolger heeft en dat deze bedrijven de komende jaren zullen ophouden met bestaan.

Deze ontwikkeling is niet van de laatste jaren. In 20 jaar tijd is Limburg de helft van boerenbedrijven kwijt geraakt en we verwachten dat deze afname alleen maar harder zal gaan.

Sinds mei 2019 is Nederland in de ban van de stikstofcrisis, een crisis waar we nu al bijna 2 jaar een oplossing voor aan het zoeken zijn. Een crisis die de landbouwsector in Limburg in gevaar brengt.

Het opleggen van reductie-eisen die investeringen vergen welke nooit terug verdiend kunnen worden, zal het einde gaan betekenen van de komende generatie boeren. Enkele zullen overleven en kunnen investeren, maar de meeste zullen hun deuren (moeten) sluiten omdat zij de investeringen niet meer kunnen opbrengen.

Al jaren wordt er gesproken over kringlooplandbouw, natuur-inclusieve landbouw en nog meer duurzame containerbegrippen. Containerbegrippen waar we als landbouw sector nooit naar toe kunnen als wet en regelgeving juist de ondernemers in de weg zitten. Als jonge boeren, boerinnen maar met name als jonge agrarische ondernemers van de toekomst zien we de kansen in de omgeving voor onze bedrijven. Verbreding, specialisatie, extensivering, de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar dan moet de politiek ons wel de ruimte geven om ons deze kansen te laten pakken.

Wanneer Limburgse boeren weer ruimte krijgen om te ondernemen en boer te zijn, misschien staat Limburg dan eindelijk bovenaan met meeste bedrijfsopvolgers van Nederland!

 

Mayco ten Kate

Voorzitter LAJK