Een bevlogen jaar

Het jaar is alweer bijna ten einde. Het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt heeft het afgelopen jaar veel stappen gezet. We hebben weer een mooi aantal interessante bijeenkomsten mogen organiseren voor onze leden. Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar denk ik dat we dat als bestuur trots mogen zijn over wat we het afgelopen jaar hebben neer gezet. We vinden het belangrijk als LAJK onafhankelijk onze stem te laten horen en te delen. We doen dit uiteraard elke maand bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, maar daarnaast vinden we het zeker in onze provincie van groot belang om onze ideeën te delen met onze buren zo hebben we afgelopen zomer een zeer interessante bijeenkomst gehad met onze Belgische collega’s van de Groene Kring en in November is er nog een mooie bijeenkomst geweest met de Duitse Landjugend.

Helaas zijn er ook dingen gebeurd afgelopen jaar die we liever niet hadden gezien o.a. het fipronil- en mest schandaal. Het is triest wanneer ondernemers door goed vertrouwen in zijn/haar leveranciers in deze verschrikkelijke situaties terecht komen. Als sector worden we hier door alle burgers helaas maar weer op aangekeken. Burgers hebben zo snel een reactie klaar en op Social Media zien we dat het vaak van kwaad tot erger gaat en de burger geen idee meer heeft wat er daadwerkelijk op het boerenerf afspeelt. We zien als LAJK deze afstand zelf helaas ook vaak groter worden. Toch zijn er ook initiatieven vanuit het LAJK die deze afstand proberen te verkleinen en de burger meer inzicht te geven in de rol van de boer. Inmiddels is het 2de spandoek te zien op 6 locaties in onze provincie! Zo willen we elk seizoen benadrukken wat voor moois onze sector voortbrengt.

Als LAJK gaan we volgend jaar actief verder om deze afstand tussen de boer en burger waar mogelijk is te verkleinen. Laten we als sector trots zijn op wat we doen en laten we vooral niet bang zijn om te laten zien wat we doen. Samen komen we immers verder!

Sanne Janssen
Algemeen bestuurslid LAJK