En door!

Snel naar een gezond en normaal 2022!                 

Corona, het houdt ons nog steeds dagelijks bezig. Als LAJK merken we ook dat onze geplande activiteiten steeds verder naar achter schuiven. Maar laten we nu vooral even kijken naar wat we wèl gedaan hebben het afgelopen jaar, er is namelijk een hoop gebeurd.

Wanneer we terugkijken heeft het LAJK zich bezig gehouden met bijvoorbeeld het kennismaken met de nieuwe landbouw Gedeputeerde, mevrouw Roefs. Ook blijven wij ons continu hard maken voor de belangen van de jonge agrarische ondernemers in het stikstofdossier. We hebben het afgelopen jaar ook een flink aantal digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Verder zijn we met filmpjes aan de slag gegaan om de lokale afzet te promoten. Het filmpje was een groot succes op onze sociale media, dit laat goed zien hoe graag we als Limburgers lokaal bij de boer kopen. Dit is een positieve ontwikkeling waar we als sector trots op mogen zijn.

Al deze activiteiten passen qua inhoud in het Werkplan 2021-2024 dat het LAJK bestuur heeft opgesteld. Een korte beschrijving zal meer inzicht geven in de 4 onderdelen.

“Wat de boer niet kent”: Vakinhoudelijke en politieke ontwikkelingen die ons allen klaarmaken voor de toekomst.

“Proef het verschil”: De maatschappelijke kracht van de regio. Waarbij communicatie en het beleven en ervaren centraal staat.

“Een leven lang leren”: voor onze leden heeft als doel dat zij zich kunnen ontwikkelingen en ontplooien en dat we daar ons steentje aan kunnen bijdragen op welke manier dat dat gevraagd wordt.

“Samen sterker”: staan om zo het saamhorigheidsgevoel te versterken. Hiervoor willen wij ons graag hard maken in deze gekke tijd van onzekerheid.

Meer dan genoeg onderwerpen om de schouders onder te blijven zetten. Laten we met zijn alle gezond blijven en uitkijken naar betere tijden!

 

Anke Custers – Bestuurslid LAJK