Nieuwe ronde, Nieuwe kansen!

Januari is dit jaar niet alleen de start van het nieuwe jaar maar ook de start van het nieuwe kabinet Rutte IV. Henk Staghouwer (CU) wordt minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De heer Staghouwer staat bekent om zijn inzet voor biologische en kringlooplandbouw. Hierbij geeft hij aan zich in te willen zetten voor een langetermijnperspectief voor boeren en vissers. En dit langetermijnperspectief is juist iets waar zo een hoge nood aan is. Want hoe willen wij investeren in verduurzaming als wij niet weten of deze investering over 4 jaar nog wel aan het beleid voldoet en er vervolgens wel een financieringslast op onze schouders rust?

 

Daarom wil ik de heer Staghouwer van harte uitnodigen om in gesprek met ons te gaan over om samen tot oplossingen te komen om het langetermijnperspectief vorm te geven. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het gewasbeschermingsbeleid, heeft dit grote gevolgen voor onze bedrijfsvoering en de kostprijs van onze gewassen. Een voorbeeld hiervan is het verbod van Neonicotinoïden in de bietenteelt. Dit verbod heeft ertoe geleidt dat er veel meer gespoten moest worden om het vergelingsvirus te beheersen. Iets wat ten eerste veel  meer impact heeft op het milieu. Ten tweede de kostprijs enorm heeft verhoogd. Dit terwijl de verkoopprijs hierdoor geen cent omhoog is gegaan. Ten derde zijn de Neonicotinoïden in de rest van Europa wél nog toegestaan. Onlangs heeft de Europese voedselveiligheid autoriteit nog uitspraak gedaan dat de vrijstelling van Neonicotinoïden terecht is. Echter, in Nederland is geen vrijstelling hiervoor gekregen vanwege gebrek aan politieke bereidheid hiertoe. Het verbod in Nederland leidt dus ook nog tot concurrentievervalsing op de Europese markt. In theorie dus een mooi bedachte regel. Maar in de praktijk een regel wat haar doel voorbij streeft.

 

Beste heer Staghouwer, laten wij vooral samen dit langetermijnperspectief vorm geven. Kom met ons praten, laat ons meedenken en betrek ons in wijzigingen en het maken van beleid. Zoek uit wat de gevolgen zijn in de praktijk. Niet alleen in theorie. Discussieer met ons over eventuele betere of andere oplossingen. Zo komen wij samen tot duurzame en werkbare oplossingen waarbij er ook nog een verdienmodel voor de boer overblijft.

Maar deze veranderingen bieden uiteraard ook nieuwe kansen. Laten wij daarom ook vooral inspelen op deze verandering, nieuwe kansen creëren en deze kansen grijpen. Want uiteindelijk is het enige wat constant is, is dat er verandering is.

Ik wens iedereen een vruchtbaar en succesvol jaar toe vol nieuwe kansen!

En speciaal voor de heer Staghouwer, de koffie staat klaar!

 

Carmen Eggen

Bestuurslid LAJK