Fons Kersten: “Een doel zonder plan blijft slechts een wens”

Op maandag 7 maart was het LAJK te gast bij Hoeve Rosa in Sevenum. Tijdens deze interessante avond, die georganiseerd werd i.s.m. LAJK partner AB-Werkt vertelde ondernemer Fons Kersten zijn verhaal.

Fons en Yvonne Kersten runnen samen hun melkveehouderij bedrijf met vergaderlocatie. Naast Fons en Yvonne zijn er 2 part time werknemers en de moeder van Fons werkzaam. De 2 miljoen kilo melk wordt gemolken door 4 Lely robots. Ook is er een voerrobot op het bedrijf. Op de 85 ha. grond wordt het voer verbouwd. Het machinewerk hiervoor wordt gedaan door een loonwerker. Fons is actief als bestuurders in diverse organisaties.

De vergaderlocatie wordt gerund door Yvonne. Er is heel bewust gekozen voor de zakelijke markt als doelgroep. Klanten zijn vooral bedrijven van buiten de agrarische sector die het prettig vinden om op een rustige locatie samen te ‘bouwen’. Behalve de vergaderlocatie bieden ze in de vergaderarrangementen ook rondleidingen, lezingen en kookworkshops aan.

Naast deze 2 bedrijfstakken faciliteert familie Kersten het agrarisch onderwijs (CITAVERDE, HAS en praktijkschool) als praktijklocatie. Ze hebben mede een lesprogramma ontwikkeld waarbij de studenten leden verbanden te leggen tussen de praktijk en de technische en financiële resultaten op papier. Met deze verbinding met de onderwijsinstellingen willen ze jongeren die kiezen voor de agrarische sector mede stimuleren en faciliteren zodat deze in de toekomst ook hun inkomen nog uit de sector kunnen halen.

Om te komen tot bovenstaande 3 activiteiten hebben Fons en Yvonne samen een missie opgesteld. In deze missie staat hoe ZIJ willen leven en werken. Alles binnen dit bedrijf moet uiteindelijk voldoen aan deze missie. Door duidelijk vast te stellen wat belangrijk voor je is en wat je wil kun je een plan opstellen met de stappen die je moet doorlopen voordat je je doel kunt bereiken. Want “Een doel zonder plan blijft slechts een wens”, aldus Fons.

Het vak ‘melkveehouder’ bestaat uit: vakmanschap, management en ondernemerschap. De eigenschappen van een ondernemer en een vakman liggen echter heel ver uit elkaar. Eén persoon kan moeilijk vakman, manager en ondernemer tegelijk zijn en dit allemaal goed doen. Het is daarom heel belangrijk om te weten wat voor een soort persoon JIJ bent als je een agrarisch bedrijf wil runnen. Kwaliteiten die je in mindere mate beschikt moet je compenseren door bijvoorbeeld personeel in te huren die deze kwaliteiten wel heeft of een adviseur. Het feit dat agrarische bedrijven vaak familiebedrijven zijn verklapt ook een sleutel van succes voor veel bedrijven. Binnen een gezin zijn vaak alle kwaliteiten aanwezig.

Fons wist zijn verhaal duidelijk te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20160307 Kersten AB werkt (13)

Ook een rondleiding over het bedrijf ontbrak op deze avond natuurlijk niet