Van Tegenstanders naar Medestanders

Tijd om weer een column, tevens mijn laatste als LAJK bestuurslid, voor de nieuwe oogst te schrijven. De nieuwe oogst, een belangrijk blad waar ook regelmatig nieuws over het LAJK instaat. Echter, het lukt me niet altijd om deze van begin tot eind te lezen. Daarom was het ook eerder toevallig dat ik het artikel over Hans Huijbers las waarin hij zijn mening geeft over de rol van de land- en tuinbouw inzake duurzaamheid. Ik citeer: “We zijn meer belangenverdedigers dan belangenbehartigers geworden. We worden boos op alles wat ons overkomt. Wij hebben niet de kracht de oplossing aan te reiken voordat er een probleem is.”

Ook al is deze uitspraak misschien onterecht gegeneraliseerd voor een sector die tienduizenden ondernemers met zoveel verschillende specialisaties omvat, er zit wel een grote kern van waarheid in.

Symptoombestrijding, het bestrijden van klachten zonder hierbij de oorzaak van de klachten weg te nemen, is bijvoorbeeld iets dat binnen de land- en tuinbouwsector nog te veel voorkomt. Het preventieve gebruik van antibiotica en gewasbeschermingsmiddelen zijn hier voorbeelden van. Deze methoden zijn ondertussen door derden als een probleem gesignaleerd en er is door de betreffende sectoren een oplossing uitgewerkt. Dat is zeker bewonderingswaardig maar wanneer ik mijn kritische burgerbril opzet zie ik nog veel zaken die kunnen worden aangepakt en ik volg Huijbers daarom wanneer hij pleit voor een meer pro actieve aanpak vanuit de sector.

Wanneer dit gebeurt dan zal het belangenverdedigingen gedaan zijn en is er weer sprake van belangenbehartiging. Iets wat uiteraard enorm belangrijk is, zowel voor de jonge- als ook voor alle andere ondernemers in de land- en tuinbouw. Op 16 maart organiseert het LAJK de jaarlijkse kadertraining voor de afdelingsbestuurders van de zes afdelingen in Limburg. Het thema van dit jaar is ‘van Tegenstanders naar Medestanders’ en met de woorden van Huijbers in mijn achterhoofd ga ik er zeker op aansturen dat het pro actief aanreiken van oplossingen tijdens deze training ook aan bod komt. Want een sector zoals de land- en tuinbouw verdient het om enkel medestanders te hebben.

Judith Deusings