Heldere taal tijdens thema-avond Waterschap

De loods van Waterschap Limburg in Horst was gisteravond het decor voor de startavond van AJK Helden/Leudal. De avond, welke tot stand gekomen is door een samenwerking tussen LAJK, AJK Helden/Leudal en Waterschap Limburg was toegankelijk voor alle LAJK leden.

Nadat Mark Vrenken, van AJK Helden/Leudal, de bijeenkomst geopend had was het woord aan Patrick van der Broeck, Dijkgraaf van Waterschap Limburg. Dhr. van der Broeck gaf veel algemene informatie. Na een stukje historie gaf hij een toelichting op de bestuursstructuur en de bedrijfsstructuur van het waterschap. Ook lichtte hij zijn rol in het geheel toe en het belang van een goed functionerende organisatie. Klimaatverandering zorgt voor extremere weersomstandigheden. Hiermee moeten we, zoals we recent in 2016 ervaren hebben, rekening houden en op voorbereid zijn. Een aantal maatregelen zijn al van start, bijvoorbeeld een flexibeler maaibeleid. Andere maatregelen vergen iets meer tijd. Maar het heeft de aandacht.

Har Frenken is landbouwer in Neer en Dagelijks Bestuurslid bij het Waterschap met portefeuillehouder landbouw. Twee kernvraagstukken die er momenteel liggen zijn: Waterkwaliteit en Wateroverlast.

Hij vroeg aan Gabriël Zwart, ambtenaar bij het Waterschap en actief werkzaam op het thema: Landbouw en waterkwaliteit. Een van de taken van het waterschap is het monitoren van de waterkwaliteit. Het is in ieders belang dat de kwaliteit van ons water op orde is. Na metingen van de afgelopen periodes is duidelijk geworden dat er een aantal waterstromen in Limburg zijn, die te hoge concentraten van bepaalde nutriënten (vooral Stikstof en Fosfor) zijn. Ook komen er restanten van gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht. Er zijn in de afgelopen jaren al succesvolle stappen genomen om de hoeveelheid residuen en nutriënten te verminderen. Maar de boodschap is duidelijk: We zijn hier nog niet klaar mee.

Har Frenken was duidelijk: Probeer niet te kijken naar wat anderen niet goed doen maar kijk wat jezelf kunt verbeteren. Want hoewel het bekend is dat de grootste verontreinigingen lang niet altijd van de landbouwsector afkomstig zijn, is het toch zaak om als landbouw de verantwoordelijkheid te nemen voor díe gevallen waarbij de oorzaak wél binnen onze sector liggen. Hiermee voorkom je dat er van bovenaf buitensporige regelgeving wordt opgelegd of dat er bijvoorbeeld toelatingen worden ingetrokken door het Ctgb.

Er is een eenvoudige meetmethode waarbij je met detectie strips snel de fosforconcentratie in water kunt meten. Waterschap Limburg bood de LAJK leden deze strips aan, zodat men zelf eens kan meten hoe het ervoor staat met de concentratie van fosfor in de sloten dichtbij het eigen bedrijf. Het is zaak om de bewustwording te vergroten en van daaruit naar verbetering te streven.

Een rondleiding door de ordelijke loods was een mooie aanvulling na de goede discussie. Hier werden machines bekeken en de discussie nog eventjes dunnetjes over gedaan.

Al met al kijken alle betrokken partijen terug op een geslaagde avond.

Ben je lid van het LAJK, Was jij er niet bij en zou je ook het fosforgehalte in de sloot bij jou in de buurt wel eens willen meten? Laat dit dan even weten door te mailen naar Agnes. info@lajk.nl