Ilse neemt afscheid van LAJK DB

Ruim 5 jaar is ze actief geweest in het LAJK bestuur, waarvan 3 jaar als vicevoorzitter. In deze periode voltooide Ilse Verhoijsen haar HAS opleiding en behaalde ze een master aan de WUR. Daarna ging ze aan de slag als accountmanager/ sectorspecialist bij de ABN Amro. In haar vrije tijd steekt ze graag haar handen uit de mouwen op het ouderlijk bedrijf in Beringe en draagt ze haar steentje bij aan de bouw van het huis waar zij met haar vriend binnenkort gaan wonen.

Er komt een tijd van komen en er komt een tijd van gaan. We kijken terug op een hele mooie periode samen met Ilse in het bestuur. Omdat Ilse met veel verschillende bestuurders deel uitgemaakt heeft van het LAJK Dagelijks Bestuur waren deze ex-bestuurders ook uitgenodigd voor de afscheidsborrel welke gisteren (14-6) plaats vond na de algemene ledenvergadering. Vooraf was er een interessante rondleiding door Hay de Kleijne, op het bedrijf met nertsen en blauwe bessen. Het vicevoorzitterschap is tijdens de ALV overgedragen aan Maarten van Cruchten welke nu een jaar officieel LAJK bestuurslid is.

Voor het dankwoord gaf LAJK voorzitter Willem Voncken het woord aan Niels Quicken. Wel bedankte Willem Ilse voor het feit dat zij hem heeft weten over te halen het voorzitterschap op zich te nemen.

“We hebben Ilse leren kennen als energiek, enthousiast, kritisch, nuchter, avontuurlijk en nieuwsgierig,” verklaart Niels. “Daarbij beschikt Ilse over een hoog ‘bam-bam-gehalte’,” waarmee hij bedoelt dat ze knopen kan doorhakken en iedereen bij de les wil houden. “We zullen Ilse missen in het bestuur, maar we hebben ook veel van haar geleerd.” Ilse heeft aangegeven beschikbaar te blijven voor vragen, mocht dat nodig zijn. Verder blijft ze gewoon een van de Limburgse afgevaardigden van de landelijke klankbordgroep Intensief.

Twee appelboompjes voor in de nieuwe tuin werden aangeboden door LLTB en NAJK. Namens de LLTB bedankte ex-LAJK Bestuurder Thijs Rompelberg Ilse voor haar inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren en NAJK Voorzitter André Arfman sprak zijn waardering uit voor de positief kritische houding van Ilse waarbij ze altijd de belangen van de Limburgse AJK-ers probeerde mee te nemen.

Ilse zelf verliet de Whatsapp groep van het LAJK Dagelijks Bestuur gisteravond met het bericht: “Ik heb enorm genoten van mijn bestuursperiode.”

Nertsenhouderij

Hay de Kleijne verzorgt een rondleiding

Niels Quicken bedankt Ilse namens het LAJK DB