“Is de HAS nog wel van ons?”

Column van Marc Pruijssers, directeur van HAS Venlo

 

Trots op de Boer!

“Is de HAS nog wel van ons?”, vragen sommigen van jullie je misschien af. Want inderdaad, de HAS houdt zich óók bezig met natuur, vleesvervangers, biodiversiteit en plantaardige zuivel. En inderdaad, de HAS is afwezig bij protestacties op het Malieveld in Den Haag…

Maar wat betekent dat? Keren wij daarmee de land- en tuinbouw de rug toe? Absoluut niet! Ik wil jullie in deze column kort uiteenzetten hoe we verbonden zijn met de sector, welke rol wij willen spelen, en jullie op het hart drukken: Ja, wij zijn én blijven 100% #trotsopdeboer.

Allereerst ons DNA. HAS Hogeschool is 74 jaar geleden opgericht door de KNBTB, de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond. En tot op de dag van vandaag, hebben in onze Raad van Toezicht bestuurders van de LLTB en ZLTO zitting. Zij waarborgen de belangen van de sector in de koers die de HAS vaart.

Vervolgens deze koers en onze rol. Wij spreken ons volmondig uit over onze missie: “Wij verbeteren de toekomst voor onze mensen en de wereld.” Misschien een beetje vaag of nietszeggend, op het eerste gezicht? Misschien wat algemeen en 13-in-een-dozijn? Maar kijk eens wat er staat! Het gaat over ‘onze mensen’, júllie dus: de sector. En het gaat over ‘de toekomst verbeteren’, perspectief bieden, kansen creëren, de sector vooruithelpen. Én het is genuanceerd. We verbeteren niet alleen de toekomst voor onze mensen, maar ook die van de wereld. Want de wereld is de context waarin we werken, ondernemen.

Deze wereld stelt ons elke dag voor nieuwe uitdagingen. Uitdagingen die ons belemmeren, die ons hoofdbrekens en kopzorgen opleveren, maar ook uitdagingen die ons werk belangrijk en interessant maken. Uitdagingen die we niet willen ontkennen of negeren, niet willen bevechten, niet uit de weg willen gaan, maar die we willen beetpakken. Uitdagingen die ons aanzetten tot experimenteren en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Voor de toekomst van onze sector.

En dát is voor mij de HAS. Wij hebben de waarheid niet in pacht. Wij zijn niet vóór het één en tégen het ander. We staan niet op het Malieveld. Wij staan midden in de sector en midden in de wereld en nemen onze studenten en de bedrijven waarmee we werken graag mee op avontuur. Zo verkennen we samen verschillende scenario’s naar een betere toekomst. Voor de wereld én voor jullie. En heel graag ook mét jullie. Want we zijn ván jullie, als supporter van het LAJK en als samenwerkingspartner voor de toekomst. #trotsopdeboer

Marc Pruijssers
m.pruijssers@has.nl