Weg uit het regeltjes doolhof!

Weg uit het regeltjes doolhof!

Het is wel weer een maandje geweest zeg. Eerst de plannen over het onteigenen van boeren rondom natuur gebieden. Een bericht waar we als sector al geschokt van waren. Nog geen week later zegt de landsadvocaat dat het intrekken van vergunningen van boerenbedrijven een snellere optie is. Dus rechtszekerheid is ook al onzeker aan het worden. Het concept zevende actieprogramma nitraat ligt ook al ter inzage. Kortom hectische weken, wat allemaal niet nodig zou moeten zijn.

Als boeren hebben we steeds netjes de regels gevolgd. Waren we het niet eens met de regels, dan konden we nog om tafel met de minister om uit te leggen waarom de regels niet werken en dan zochten we naar een compromis. Het oude poldermodel. Maar in de loop van de jaren begint er een steeds complexer bouwwerk van wetten en regeltjes te ontstaan. Als boeren worden we er horendol van, want het maakt innovatie en vernieuwingen haast onmogelijk.

Alle items worden steeds los van elkaar gezien terwijl juist alles als één geheel benaderd moet worden. Dierenwelzijn, milieu, klimaat, impact op de omgeving, deze zaken moeten integraal opgepakt worden. Wat nodig is, is een totaalaanpak.

Hopelijk ziet het nieuwe kabinet en de nieuwe minister van landbouw in dat het zo niet meer gaat. Dat de boeren, maar ook de overheid vast loopt in dit regeltjes doolhof. Als boeren willen we best naar andere systemen omschakelen. Alleen lopen wij als sector vast in de regels. Een diervriendelijke strostal mag bijvoorbeeld niet, want dat voldoet niet aan de emissie-eisen.

Wanneer het kabinet echt een transitie naar kringlooplandbouw wil. Dan zullen de wetten en regeltjes opnieuw geschreven moeten worden. Je kunt niet van de boeren verwachten dat wij een omslag maken wanneer steeds op de zelfde regels voortborduurt wordt.

De politiek zal dan ook met de sector, de verwerkers en de boeren om tafel moeten om samen te kijken hoe we verder gaan komen. Waarbij we haalbare doelen formuleren, die we gaan halen middels het vakmanschap van de boeren. Wanneer van het vakmanschap uitgegaan wordt, zonder klem gezet te worden met tegenstrijdige regels, dan kan je als sector innoveren en toekomstperspectief behouden.

Mayco ten Kate