LAJK in gesprek met Waterschap-Limburg

Tijdens de vorige PB-vergadering in Ospel, hebben we samen met Waterschap Limburg het Water-Beheer-Programma doorgenomen.
Hierbij hebben we met de afdelingsbesturen input kunnen leveren en opmerkingen kunnen plaatsen bij het werkdocument.
De trend van steeds extremer weer brengt ook veranderingen met zich voor het Waterschap.
Heel actueel is de droogte ☀️waarbij we zo veel mogelijk water beschikbaar moeten houden en tegelijkertijd hebben we vaker te maken met wateroverlast  waarbij we water snel moeten kunnen afvoeren…
Samen sparren, tips en ideeën uitwisselen draagt bij aan een constructief en gedragen nieuw plan voor de komende jaren!