Limburgs Agrarisch Jongeren Debat

De verkiezingstijd is weer aangebroken. De periode waarin we ons even (zouden) moeten verdiepen in wat de politieke partijen met ons van plan zijn de komende tijd. Het gaat immers om onze toekomst! 

Afgelopen maandag organiseerden het LAJK samen met de LLTB het Limburgs Agrarisch Jongeren Debat. Tijdens dit debat werden een aantal interessante, maar ook tenenkrommende discussies gevoerd.

Positief is dat de 6 politici die aanwezig waren, van links tot rechts, allemaal aangaven trots te zijn op de Nederlandse agrarische sector. Waar ze het ook (bijna) allemaal over eens waren is dat het huidige kabinet het niet goed gedaan heeft voor de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Na de stelling ‘Ik vind het belangrijk dat ik veel praktische kennis heb van de land- en tuinbouwsector’ stonden 6 mensen in het ‘Ja’-vak. Daar ligt onze gezamenlijke uitdaging want waar de één mij verbaasde over deze kennis, staat het als een paal boven water dat er ook politici zijn, welke best nog wat praktische kennis mogen opslurpen voordat ze (eventueel) gaan meeregeren.

Het LAJK zet zich in voor een perspectiefvolle toekomst voor jong agrarisch Limburg! Het LAJK is er voor en door jongeren met passie voor de agrarische sector. Maar natuurlijk ook voor politici, welke deze passie in meer of mindere mate met ons delen. En welke af en toe een dosis extra gezond boeren verstand nodig hebben, waarbij ze open staan voor het verhaal vanuit de praktijk! Uiteindelijk heeft elke stemmer onze sector dagelijks nodig: Liefst  3 maal per dag.