Nieuwe voorzitter LAJK: “We hebben een prachtig beroep”

Op woensdag (22 maart) is Willem Voncken unaniem gekozen tot voorzitter van het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK).

Het LAJK verbindt jonge agrariërs en agrarische jongeren en speelt een rol in persoonlijke ontwikkeling en het vertegenwoordigen van belangen. Door onze passie uit te dragen en het belang van jonge agrariërs en agrarische jongeren te benadrukken, werken we aan maatschappelijke waardering. 

Tijdens de vergadering waren afgevaardigden van alle 6 regionale Limburgse AJK afdelingen aanwezig.

Willem is 24 jaar en runt samen met zijn ouders een akkerbouwbedrijf in Eys, Zuid-Limburg. Hij is full time werkzaam op het bedrijf waar ze onder andere aardappelen, uien en suikerbieten telen. Willem heeft een agrarische opleiding in Tongeren (B) gevolgd. Ook is hij bestuurlijk actief bij KPJ Gulpen en AJK Zuid-Limburg.

Willem vindt het belangrijk om agrarische jongeren samen te brengen zodat ze kennis en ideeën kunnen uitwisselen. Verder wil hij werken aan het imago van de sector: “We hebben een prachtig beroep en mogen hier trots op zijn!”

Zie jij het ook zitten om je een paar jaar in te zetten voor de jonge agrariërs en agrarische jongeren of wil je meer weten over bestuurswerk binnen het LAJK of een regionale afdeling? Schroom niet om contact op te nemen met regiocoördinator LAJK Agnes, of één van de zittende bestuurders!