Ontwikkelen

LAJK Voorzitter Willem is een van de columnisten van onafhankelijk landbouwvakblad Stal & Akker.

Waar ligt de toekomst van een jonge landbouwer? Krijgt hij de ruimte om te ontwikkelen of word het steeds moeilijker. Waar we als landbouw zien dat het aantal agrariërs terug loopt in getallen en er steeds minder opvolgers komen ziet Den Haag en de consument dit nog niet zo. Er wordt steeds meer geklaagd over grote stallen, bewaarschuren en nieuwe uitbreiding. Veel mensen zien dit als mega terwijl het gewoon van deze tijd is. Liep je 15 jaar geleden met een gsm rond zo groot als een smartphone nu; werd je waarschijnlijk uitgelachen dat je een koelkast had. Heb je er nu geen; hoor je er ook niet bij. Het lijkt voor velen groot op dit moment en over 20 jaar is het hoogst waarschijnlijk weer te klein. We zullen met onze tijd mee moeten gaan.

Het is daarom ook des te belangrijker dat de jonge landbouwers de ruimte krijgen om een bedrijf te kunnen overnemen en toekomstbestendig te maken. Het is in het verleden al te vaak gebeurd dat een ondernemer zijn bedrijf niet verder kon ontwikkelen en dat dit uiteindelijk de strop was. Bedrijfsontwikkeling hoeft ook niet altijd bouwen te zijn. Landbouwgrond zal nooit verloren gaan en vee zal er ook altijd blijven. Het lijkt mij logisch dat als een gemeente, provincie of zelfs Den Haag ervoor zorgt dat een ondernemer niet kan door ontwikkelen er altijd een ander is die dit wel kan. Zo groeien bedrijven nu eenmaal. Het is alleen jammer dat de overheden dit zelf niet inzien. Vroeger waren er in ieder dorp meerdere bedrijven. Van hen hebben slechts enkele de kans gekregen en gepakt om te kunnen door ontwikkelen. Nu de kunst van ons alle om de bestaande bedrijven in stand te houden en zorgen voor een gezamenlijke toekomst.

Enerzijds wil de overheid dat we innovatief en vooruitstrevend zijn en anderzijds moeten we het traditionele in stand houden om het beeld van de boer in ere te houden. In mijn optiek is er een groot gebrek aan vooral praktische kennis binnen de overheid. Dat getuigd wederom hoe belangrijk het is om een ministerie van landbouw te hebben dat ervoor zorgt dat wij kunnen doen waar we voor zijn, namelijk voedsel produceren.

Men moet inzien dat ze voorzichtig moeten zijn met bestaande bedrijven en deze koesteren. Geef jonge ondernemers de kans te ontwikkelen, hou ze in ere want ze worden schaars.