Onzekerheid duurt voort

1 april 2015, Bevrijdingsdag voor de melkveehouders. Melkquotering wordt losgelaten, de melkveehouders kunnen eindelijk met een beperking minder ondernemen. Veel boeren hebben al geanticipeerd en voor 2015 een mooie nieuwe moderne stal gebouwd. Nieuwe beperkingen waren niet concreet in zicht, dus we waren klaar om te melken voor de wereld markt.

2 juli 2015, de brief van Staatsecretaris Dijksma. De ambitie van de melkveehouders heeft gezorgd voor een groei in het aantal koeien en de mestproductie. Vanuit Brussel is afgesproken dat er 172,3 miljoen kilo fosfaat geproduceerd mag worden. Door de groei was de prognose dat de productie van fosfaat er nog net onder zou blijven. Actie was nodig omdat het de melkveehouderij niet gelukt is om onder het productieplafond te blijven. Er moest een systeem komen om de fosfaat productie van de melkveehouderij te begrenzen.

Een periode van onzekerheid brak aan. Hoe word de melkveehouderij nu begrensd? Komt er weer quotum, dierrechten, fosfaatrechten of gaat de overheid kijken naar de intensiteit en weidegang. Een lange periode met gesprekken, onderhandelingen begon en langzaam werd het duidelijk welk systeem de melkveehouderij gaat begrenzen. Er werd gekozen voor fosfaatrechten.

Het gaf weer zekerheid nu er fosfaatrechten gingen komen, maar nieuwe vragen en onzekerheden kwamen hiervoor terug. Hoeveel rechten krijg ik, hoeveel gaan rechten kosten, kan ik mijn nieuwe stal wel vol krijgen? Vragen waar elke jonge melkveehouder mee te maken heeft en die grote gevolgen heeft voor de kansen en mogelijkheden van het melkveebedrijf.

3 maart 2016, duidelijkheid over de invulling van de fosfaatrechten. Na lange periode van onzekerheid kwam er dan eindelijk meer duidelijkheid. De melkveehouders wisten hoeveel fosfaatrechten ze gingen krijgen en hoe deze verhandeld kunnen worden. 1 januari 2017 zouden de fosfaatrechten hun intrede gaan doen. Dan zou het fosfaatrechten tijdperk ingaan en konden de melkveehouders weer ondernemen.

13 oktober 2016, Niet in 2017 maar in 2018 fosfaatrechten. De fosfaatrechten zijn teruggefloten door Europese Commissie. Een periode van onzekerheid begint weer. Hoe gaat het voorstel aangepast worden en wat heeft dit voor gevolgen? Wie zal het zeggen…

 

Mayco ten Kate

Bestuurslid/ Penningmeester LAJK