BONO cursus nuttig!

De cursus bewust op weg naar overname (BONO) geeft inzicht in diverse aspecten van bedrijfsovernames. Van sociale aspecten in familieverband tot de fiscale berekeningen van de overnamesom. Een nuttige cursus voor iedereen die van plan is om op termijn een bedrijf over te nemen! De huidige cursus is van start gegaan op 9 december j.l. en zal over een maand voorbij zijn. Behalve de informatie die de toekomstige ondernemers voor hun eigen toekomst nodig hebben, leren ze ook veel over elkaars achtergrond en vragen. De cursus wordt gegeven door Thijs Tacken van Arvalis. Het lesprogramma is van het NAJK.